English version BELOW!

Kolektory słoneczne - powietrzne
to najprostsza forma pozyskania energii cieplnej, która dociera do nas codziennie, w słoneczne i lekko zachmurzone dni.
Nasze kolektory są urządzeniami całkwicie autonomicznymi. Oznacza to, że pracują samoczynnie, bez konieczności dostarczania zewnętrznej energii. Koszty eksploatacji równają się zeru. To czyni je najbardziej ekonomicznym źródłem ciepłego i co najważniesze suchego, świeżego, natlenionego powietrza.
Instalacja kolektorów powietrznych nie wymaga prowadzenia rur, stosowania pomp, budowy konstrukcji, stelaży itp. Wystarczy wykonać otwór w ścianie, zaizolować jego brzegi i wsunąć w niego koniec rury nadmuchowej wyprowadzonej na tylnej ścianie kolektora. Reszta czynności odbywa się automatycznie!
Kolektor posiada układ elektroniczny badający wysokość temperatury w kolektorze i załączający (we właściwym momencie)  wentylator.
Gdy po krótkim czasie naświetlania promieniami słoneczymi wbudowany wewnątrz kolektora absorber osiąga żądaną temperaturę (programowaną pokrętłem) urządzenie załącza nadmuch mechaniczny i z szybkościa proporcjonalną do temperatury rozpoczyna dostarczanie ciepłego powietrza do pomieszczenia.
Należy pamiętać, że kolektor będzie prawidłowo działał tylko wtedy, gdy spełni się minimalne wymagania: 
- usytuowanie
- brak obiektów przesłaniających promienie słoneczne (gałęzie, pnie, słupy itd)
Kolektor działa również w lekko pochmurny dzień. Nie należy jednak oczekiwać jego pracy przy większym zachmurzeniu, opadach i oczywiście... po zmierzchu.

Ilość energii słonecznej docierającej do danego miejsca zależy od szerokości geograficznej oraz od czynników pogodowych.
Średnie roczne nasłonecznienie obszaru Polski wynosi ~3500 MJxm2xrok-1 (~1100 kWhxm2xrok-1) na poziomą powierzchnię,
co odpowiada wartości opałowej 120 kg paliwa umownego.

KOLEKTORY DZIAŁAJĄ W MIESCACH POZBAWIONYCH DOSTĘPU DO SIECI ELEKTRYCZNEJ !

ZASTOSOWANIE:
- domy mieszkalne (uzupełniające źródło ciepła)

- garaże, wiaty, warsztaty,

- magazyny paszy, zboża, produktów roślinnych i wyszystkich innych, wymagających utrzymania wilgotności na odpowiednio   niskim poziomie,

- domy letniskowe, altany ogrodowe, działkowe itd

W obiektach, które odwiedzamy z mniejszą regularnością (np domki rekreacyjne) kolektor jest niezawodnym i JEDYNYM SKUTECZNYM sposobem na utrzymanie wnętrza pomieszczenia w odpowiedniej, niskiej wilgotności. Okresowe załączanie się nadmuchu ciepłego, suchego i świeżego powierza eliminuje ryzyko powstawania pleśni, gnicia mebli, zasłon itp i zapewnia cykliczną wymianę powietrza.

SUSZENIE:
Kolektor może być częścią systemu do suszenia grzybów, warzyw i owoców. Zapewnia łagodny przepływ powietrza i umożliwia suszenie bez gwałtownych wzrostów tremperatury.

OSUSZANIE POMIESZCZEŃ popowodziowych, zalanych, wilgotnych:

Kolektory można montować na stałe lub w sposób tymczasowy, ustawiając je na odpowiednich stelażach i doprowadzając powietrze  izolowanym przewodem elastycznym.
Po zakończeniu suszenia pomieszczenia można urządzenie przenieść w inne miejsce.

                  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------ENGLISH
SOLAR air-collectors - the simplest way to retrive huge amount of heat sent to us by our friendly star - the SUN. Heat comes to the Earth every day and even in semi-cloudy weather can be used to heat our shelters. Our collectors are fully-autonomous devices requireing no energy, working individually, self-controlling and not poluting the environment.
That's why we can call this system the most effective and pure way to obtain hot and fresh, saturated with oxygene air in the building.
Installation of our collectors does not require any special tools and due to it's low weight is easy and fast even for one person. There is no electricity required, no piping, no pumps, switches etc. All you have to do is to cut the round hole in the wall to lead the hot air into the building. The collector is equipped with electronic thermo-controlled switch and activates only when certain dose of solar radiation reaches it's surface. When there is no sun and amount of hot-radiation is too low the system automatically turns off to avoid pumping too cold air into the building.
There is a knob on controll panel which sets the threshold temperature above which the system starts.
Important note: When mounting the collector on the wall one must eliminate places partially covered by any high objects eg trees, poles, chimneys, fences etc.

OUR COLLECTORS work perfectly in places, where there is no electrical grid!

APPLICATION:

Housing (additional heating source)

Garage, shed, work-shop,

Storage, food or fodder, crop, any products which require low humidity

Recreation houses, cottage, summer/winter houses, garden houses, greenhouse etc

Summer cottages or week-end houses which are not visited frequently can use this system as a basic climate - controlling unit, giving a breath of fresh air every time when the sun shows on the sky, eliminating bad smells, humidity, mold (must) and wetness of any materials left in the house like linen, table-cloth, carpets etc.

Our collectors can be used to dry vegetables, mushrooms, fruit etc.
Great help in reduction of flood-destruction! Collectors can be attatched to any walls or windows only temporarily,  and moved to another location, when drying is completed.